Att lyckas med offentlig upphandling – enkelhet

Här följer tips på vad du bör tänka på när du väljer att vara del av en upphandling;

 1. Affärsmässighet
  Även i dessa situationer gäller det att vara affärsmässig. Det finns risk att vissa entre­prenörer hamnar fel med sin tävlingsinstinkt. Med det sagt, lämna ett anbud som är hållbart för din verksamhet på sikt. Fråga dig själv om du kan leva med att leverera till angivet pris i kanske bortåt fem år inklusive förlängnings­klausuler. Det blir direkt kostsamt att försöka komma ur ett avtal som man har räknat bort sig på.
 2. Var närvarande
  Ta för vana att se över vilka upphandlingar som ligger ute och plocka in de förfrågnings­underlag som du känner passar för just din verksamhet. På så sätt får du en känsla för upplägget men också en förståelse för vilka kriterier som oftast ställs. Du hinner då förbereda dig och din verksamhet att ni uppfyller de krav som ställs.
 3. Svara på det som efterfrågas
  Svara på det som efterfrågas i förfrågnings­underlaget och endast det som efterfrågas. Här är inte tillfället att få guldstjärnor för att man guldpläterat sitt anbud.
 4. Analysera definitionerna
  Vi har ofta lätt för att förutsätta att vi vet vad olika ord betyder. Fundera över de begrepp som myndigheten använder sig av och om de skulle kunna innebära något vidare begrepp eller snävare än vad du själv först uppfattade.
 5. Enkelhet och tydlighet
  Du tjänar på att vara tydlig och använda ett enkelt språk i ditt anbud. Underlätta för myndigheten genom att beskriva vad det är du faktiskt menar med dina inlagor så att myndigheten själv slipper fatta beslut om en tolkning.
 6. Tiden
  Se till att du har god tid på dig att lämna in ditt anbud så att du inte genom stress lämnar in ett bristfälligt anbud där du begår misstag genom slarv.
 7. Ta hjälp
  Ta hjälp av personer som har erfarenhet av att hantera lagstiftningen och om det skulle kän­nas främmande se åtminstone till att diskutera anbudet med någon annan i din verksamhet så att det är fler ögon som gått igenom. Allt för att slippa sitta med facit i hand och inser att man lagt ned företagets resurser och sedan missat upphandlingen på grund av slarv.
 8. Lär dig av dina misstag
  Lär dig av de upphandlingar som är med i. Varför kom vi inte med? Varför kom vi inte först? På vilket sätt kan vi förändra processen till nästa gång.
 9. Lär dig av andra
  Se till att begära ut andras anbud för att ta del av hur de lägger upp sitt anbud och lär dig av deras framgångar eller eventuella misstag.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 03 – 2019

[one_half last=”no”]

Elisabeth Wedenberg

Advokat, 
Maminza Advokatbyrå AB

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Elisabeth Wedenberg
[/one_half]

Tillbaka till krönikor