Är ditt ledarskap framtidssäkrat?

Chefsorganisationen Ledarna undersökte vilka gemensamma drag det finns i det skandinaviska ledarskapet och fann att det i hög grad involverar medarbetaren i beslutsprocessen, har kort avstånd mellan ledare och medarbetare och frihet under ansvar. Stram hierarki fungerar inte längre, särskilt inte på de yngre generationerna. Ledare som inte kan motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta, försvinner ut. I takt med våra plånböcker.

Det finns mer som förenar de olika skandinaviska ländernas ledarskap, än vad som skiljer dem åt. Men undersökningen visade ändå vissa skillnader. Det danska ledarskapet har en liten övervikt av ett delegerande ledarskap, där det ställs höga krav på medarbetarna att vara självständiga. Det norska ledarskapet präglas något mer av högre grad av trivsel och arbetsglädje. Det svenska ledarskapet är av mer coachande karaktär. Gemensamt är dock att forskningresultat på framgångsrika ledarskap drar jämsides med grundbultarna i det skandinaviska ledarskapet.

Varför gör då inte alla ledare på detta vis? Finns det något smolk i framtidens ledarskapsbägare? Naturligtvis. Inget i den här världen är enbart positivt.
Det skandinaviska ledarskapet ställer höga krav på den som ska utföra det. Chefen ska vara effektiv, flexibel och samtidigt involvera medarbetarna i beslutsprocessen. En inbyggd paradox redan här, hög effektivitet kontra den tidskrävande processen att låta alla vara med.
Avsaknaden av ramar, strukturer och hierarki gör också arbetssituationen mindre förutsägbar och mer dynamisk. En chef vittnade om att när arbetsveckan var över, hade hon fortfarande femtio obesvarade sms och samtal och ett hundratal meddelanden på olika digitala plattformar. Mailkorgen orkade hon inte räkna.
En snabbföränderlig omvärld och arbetsvecka gör det dessutom svårare att som ledare vara tydlig. Tydlighet är den egenskap som ofta topprankas när stora massor får säga sitt om viktiga ingredienser i ett ledarskap. Avsaknad av tydlighet kan vara lika skadligt som ett kvävande ledarskap. Särskilt hos medarbetare som har svårt med krav på eget ansvar och självständighet.

Idag är varannan sjukskrivning hos chefer stressrelaterad. Det är en dramatisk ökning under de senaste åren, sjukskrivningar i arbetslivet är som helhet en tickande bomb i samhällskontraktet.
Den nya tidens ledarskapsformel kräver att chefer har god insikt i balansen mellan arbetsdagens krav och sin egen kropps och hjärnas kapacitet och uthållighet. Samt en tidig skolning kring den personliga utvecklingen för att klara att läsa av omvärldsutvecklingen utan onödiga mentala föreställningsramar.
På ett sätt var det kanske enklare förr när medarbetarna bockade för patronen och chefen fick sitt kaffe levererat på exakt det sätt han ville ha det. Om du som chef längtar tillbaka dit kan jag glädja dig med att stora delar av världen fortfarande lever kvar i de maktstrukturerna. Men de får inte heller ut mest enhörningar per capita från
sina länder.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 06 – 2019

[one_half last=”no”]

Johanna Palmér
vd,
Östsvenska Handelskammaren

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer - Foto: Crelle
[/one_half]

Tillbaka till krönikor