”Allt som vi retar oss på hos någon annan kan hjälpa oss att förstå oss själva”

Rubriken kommer från vad Carl Ljung sade en gång i tiden.

När vi möter personer i vårt dagliga liv, från nära vänner och familjemedlemmar till kollegor och främlingar, upplever vi ofta en rad känslor. Vissa personer väcker positiva känslor som till exempel glädje, inspiration med mera. Men det är personerna som utlöser irritation, ilska eller frustration som ger oss de mest värdefulla insikterna om oss själva.

Irritation är som en spegel som reflekterar våra egna inre konflikter och olösta problem. När ett beteende eller en personlighetstil hos någon person irriterar oss, är det ofta ett tecken på att vi har omedvetna liknande drag inom oss själva. Vi kanske inte vill erkänna de här dragen, och därför ser vi dem på i personer.

Låt oss titta på några exempel för att förstå detta bättre. Om du blir irriterad på någon som alltid är försenad, kan det vara ett tecken på att du själv har problem med tidshantering eller är rädd för att bli bortsedd från.

Om du blir irriterad av att någon ofta är mycket kritisk, kan det bero på din rädsla för att göra fel, eller ditt behov av andras godkännande.

Hur kan då irritation hjälpa oss att förstå oss själva bättre? För det första är det viktigt att vara medveten om när vi känner oss irriterade och försöka identifiera orsaken till irritationen. Genom att göra det kan vi börja gräva djupare in i våra egna känslor och reaktioner.

När vi har identifierat vad som irriterar oss och varför det irriterar oss, kan vi börja undersöka våra egna inre konflikter och olösta frågor eller problem. Detta kan vara en möjlighet för att ta itu med egna rädslor, osäkerheter och omedvetna tankar. Det kan också göra så att vi blir medvetna om våra egna värderingar, och reflektera över om de verkligen visar våra sanna jag?

Självinsikt genom irritation kräver öppenhet och självmedvetenhet. Det är lätt att skylla på andra och ignorera våra egna problem. Men om vi verkligen vill förstå oss själva bättre och växa som personer, måste vi vara redo att se de delar av oss själva som vi helst skulle vila dölja.

Irritation är ett starkt tecken på våra egna omedvetna konflikter och olösta funderingar. Genom att använda irritation som en spegel kan vi öppna dörren till självinsikt och personlig utveckling.

Så nästa gång du känner dig irriterad av någon annan, ta en stund att reflektera över varför du känner som du gör. Det kan vara det första steget på din inre resa mot att förstå dig själv bättre och bli en mer medveten och förstående person.

Nästa vi träffas – berätta gärna för mig vad du har lärt dig om dig själv! 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden #10 2023

Mikael Laweby
Professionell Coach

Mikael är ICF (International Coach Federation) Professional Certified Coach.
Mikael coachar grupper, chefer och medarbetare.

k_mlaweby

Tillbaka till krönikor