Alla vinner på framgångsrikt företagande och framgångsrika företagare.

Uppdelat på länets kommuner ser utvecklingen givetvis olika ut, men bilden av att det är småföretagen som drar jobben går i igen överallt. Bäst utveckling i länet finns i Söderköpings kommun medan Boxholms kommun utvecklats relativt svagt – men ändå med en ökning av antalet jobb i de små företagen.

En del av de nya jobben i de små företagen beror givetvis på att tidigare offentlig verksamhet nu utförs av privata företag. En annan del beror på att stora företag outsourcat verksamheter. Men dessa faktorer ändrar inte den viktigaste slutsatsen av statistiken – de nya riktiga jobben skapas av företagsamma människor som tar risker, anställer och som via skattesedeln bidrar till det gemensamma. Småföretagen, och företagarna bakom dem, är den svenska ekonomins tillväxtmotor. Här finns den optimism, drivkraft och potential som för länet framåt.

Att skapa goda villkor för företag att starta, expandera och anställa är alltså att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Under de senaste decennierna har företagarklimatet förbättrats. Men samtidigt har den internationella konkurrensen hårdnat.
Svenska små företag vill växa. Det anger omkring 80 procent av företagen. Här finns alltså en stor tillväx och jobbpotential om rätt förutsättningar skapas. Samtidigt finns betydande tillväxthinder, många på nationell nivå t.ex. höga arbetsgivaragifter, finansieringsproblem och trygghetssystem.

Men det finns en rad andra viktiga hinder som vi faktiskt direkt kan påverkas av på den lokala nivån. Det är konkurrens från kommunala bolag och bostadsbristen som gör det svårt att locka kompetens och offentliga upphandlingar som stänger ute de små företagen.
Alla vinner på framgångsrikt företagande och framgångsrika företagare. De riktiga, varaktiga jobben skapas av företagsamma människor som tar risker, som anställer och som via skattesedeln bidrar till det gemensamma. Här finns den optimism, drivkraft och potential som för Sverige framåt.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 04 – 2019

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor