16%

Definitionen av de tre nivåerna är enligt undersökningen:
Engagerade medarbetare – som samarbetar, entusiasmerar och försöker gå framåt.
Oengagerade – som inte gör något väsen av sig men mest väntar på lunchrasten.
Aktivt frånkopplade – som producerar med sämre kvalitet och ibland till och med är ute efter att skada företaget.

rorTänk dig själv hur det skulle vara. Förställ dig båten bredvid. 16% är engagerade, samarbetar och ror för de vill komma någonstans på sjön. 73% är oengagerade och sitter och småror. Tillslut 11% som inte gör något, de tar bara plats i båten, och hjälper överhuvudtaget inte till. De kanske till och med lägger ner en åra i vattnet som ligger och bromsar farten.
Är det så på er arbetsplats? Det vill du kanske inte tro, men så kan det vara. Tänk dig då vad det skulle innebära om du fick några fler att bli engagerade.

Hur får man engagerade medarbetare då? Det finns ett antal drivkrafter som skapar engagemang

 • Välmående
  • Att må bra och har en hållbar livssituation
 • Samarbete
  • Att ha teamkänsla, kommunikation och tydlighet
 • Bekräftelse
  • Att känna sig sedd
 • Stolthet
  • Att vara ambassadör för sin arbetsplats
 • Utveckling
  • Att kunna vara med och styra det egna arbetet
 • Riktning
  • Att dela bilden av var företaget är på väg
 • Ledarskap
  • Chefen ska leda på ett sätt sådant sätt att varje medarbetare kan maximalt få möjlighet att prestera.

Någon som blev överraskad av ovanstående? Tror inte det. Detta sägs i de flesta ledarskapsutbildningar, medarbetarenkäter mm. Inget nytt under solen.
Det finns en faktor som man pratar om ibland, men inte tar med så mycket i detta sammanhang – nämligen kulturen på företaget. Hur är den? Men vad är kultur för något? Enligt Wikipedia står det bland annat följande:
”Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ’bearbetning’, ’odling’ och ’bildning’ och som i sin tur härstammar från colo ’odla’. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet.”

I texten står det bland annat följande:

 • socialt överförda levnadsmönster
 • mänsklig aktivitet
 • värderingar
 • överförs socialt från generation till generation
 • levnadssättet hos ett helt samhälle
 • beteendemönster

Om du tittar på dessa mönster ovan. Detta kan beskriva en arbetsplats, hur man förhåller sig till andra, hur man lär sig oskrivna sätt att vara på arbetsplatsen, vilka värderingar som styr; dina egna värderingar men även omgivningens och även vilka beteendemönster som finns? Hur lär vi oss dessa kulturer när vi kommer till en ny arbetsplats? En del säger att det ”sitter i väggarna”. Gör det det? Finns det mönster eller kanske till och med vanemönster på en arbetsplats?

Denna faktor rörande kulturen visar sig om jag blir engagerad, oengagerad eller till och med aktivt frånkopplad från verksamheten.
Tänk in om kulturen på arbetsplatsen är kopplat till ditt och dina kollegors engagemang. Diskutera gärna detta på din arbetsplats.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 04 – 2019

[one_half last=”no”]

Mikael Laweby
Koching AB.

Mikael är ICF (International Coach Federation) Professional Certified Coach. Mikael coachar grupper, chefer och medarbetare. I sin verktygslåda har han bland annat analysverktyg som utgör grunden för granskningen av företagens humankapital.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
k_mlaweby
[/one_half]

Tillbaka till krönikor