Månadens frågor till dig som läsare

A_wottVarje månad så har du chans att göra din åsikt hörd genom ett samarbete mellan Affärsstaden och Webropol och denna gång även LHC.

Din röst är viktig

Tillsammans och stärkta av Webropol så vill Affärsstaden höja pekfingret i luften och känna hur vinden blåser. Vi strävar som alltid efter att främja regionens företagare och affärsliv, och vill hjälpa dig att göra din röst hörd. I varje undersökning har du även möjlighet att föreslå en fråga som du själv vill få svar på, som vi lägger till vår lista av frågor, och möjligen använder i framtiden.

I månadens undersökning tar Affärsstaden tempen på förväntningarna på elitidrotten i Östergötland. Om du lämnar kontaktuppgifter kan du även vara med i utlottningen av två biljetter till matchen: LHC-Växjö den 10 mars i Saab Arena.

Månades frågor är:

  1. Hur många mål ingår i Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål?
  2. Vilket östgötskt företag ansvarar för Sveriges pantsystem av PET-flaskor och ser till att varje pantad flaska eller burk så småningom blir en ny?
  3. Linköpings kommun har i politisk enighet fastlagt ett mål när kommunen ska vara koldioxidneutral. Till vilket år är målet satt?
  4. Östergötland har utmärkta förutsättningar för att ställa om till förnybara bränslen. Vi är ett mecka för biogas, med både forskningscentra och flera företag, men också företag som Energifabriken, Agroetanol, Gasum och Chargestorm. Det är bara ett förnybart alternativ som inte finns representerat bland de östgötska företagen. Vilket då?
Klicka här för att svara på frågorna!