EcoVadis rankar Toyota Material Handling i världstopp för rapportering av hållbarhetsarbete

Välrenommerade EcoVadis, som övervakar hållbarheten i globala  försörjningskedjor, har rankat Toyota Material Handling Europe (TMHE) bland de  två procent bästa leverantörerna som har bäst transparens när det gäller  hållbarhetsfrågor. Det är goda nyheter – inte bara för TMHE utan också för kunderna.

För varje år som går, ökar kraven på företag att förbättra sitt  hållbarhetsarbete. För att dessa företag ska kunna nå sina ambitiösa mål, krävs  det att de samarbetar med leverantörer som har liknande syn på hållbarhet.

– I ljuset av denna industrilogik, är det än mer glädjande att erhålla EcoVadis  positiva bedömning av hur vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete säger man på TMHE. I centrum står ledorden transparens, hållbar tillverkning och ständiga förbättringar (Kaizen). Bolagets hängivenhet när det  gäller hållbarhet har en lång historia och har sin grund i moderbolagets (Toyota  Industries Corporation) första Environmental Action Plan från 1993. Som  världsledande trucktillverkare har Toyota stort miljö- och samhällsansvar.

Att  få erkännandet från EcoVadis innebär ett kvitto på att vår inställning är den  rätta säger man på TMHE. Vidare säger man  att en ansvarsfull inställning till hållbarhet inte är något man gör  ensam. Det är i högsta grad en gemensam ansträngning tillsammans med  medarbetare, kunder och partners, varav många visar vägen genom att nyttja vår  planets resurser med minsta möjliga påverkan. Det är bara genom att förstå  varandras prioriteringar och mål, som man kan säkerställa en säker arbetsmiljö  och tillsammans bidra till en mer hållbar planet.

EcoVadis är världens ledande organisation när det gäller att bevaka  industrins hållbarhet: 24 000 företag i 145 industrisektorer, i 95 länder över  hela världen abonnerar på deras tjänster. Bland de som använder EcoVadis för att  övervaka sina leverantörer finns över 100 multinationella företag. Läs mer  på  www.ecovadis.com

Källa: www.toyota-forklifts.se