Det är bra att Trafikverket nu kan presentera bättre underlag för kostnaderna att bygga nya höghastighetsbanor. Sänkta kostnader för höghastighetsbanor och relativt höga kostnader för att rusta upp de gamla stambanorna är ett starkt argument för att bygga nya höghastighetsbanor, anser kommunstyrelsens ordförande i Linköping Kristina Edlund (S).

I december 2015 fick Trafikverket i uppdrag av Sverigeförhandlingen att genomföra en översyn av systemkraven samt kostnaderna för höghastighetsjärnvägen. Dessa nya beräkningar har nu redovisats av Trafikverket. I december låg kostnadsberäkningarna på mellan 190 och 320 miljarder kronor. Den siffran har nu reviderats till 230 miljarder kronor plus/minus 30 miljarder. Gällande Södra och Västra stambanorna har beräkningar gjorts för två alternativ. Siffrorna är dock ännu osäkra.

– Det här är ett bra besked för Ostlänken, oavsett vilket alternativ staten till slut landar i. Beskedet från Trafikverket bekräftar den planerade byggstarten i Norrköping 2017. Ostlänken mellan Södertälje och Linköping är tänkt som en del av höghastighetsbanan, men står samtidigt på egna ben och ingår i den nationella planen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande.

– Det visar att det går att hitta kostnadseffektiva lösningar, samtidigt som nyttorna med höghastighetsbanor blir tydligare. Nu kan vi äntligen få en diskussion som fokuserar på hur vi ska bygga ett nationellt system av höghastighetsbanor och hur vi ska få ut största möjliga nytta av dem, säger Kristina Edlund.

Centralt för regionens del är den ökade kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet – framför allt mellan Norrköping och Linköping samt upp till Stockholm – för bättre pendlingsmöjligheter och en större arbets- och bostadsmarknad.

– Stambaneanalysen visar att kostnaden inte är noll kronor om man avstår från höghastighetsjärnvägen, det är centralt för att fortsatta diskussioner ska bli mer nyanserade. Det är självklart viktigt för Sveriges och Norrköpings utveckling med bra järnvägssystem, men vi ska överlåta till staten att värdera de ökade investeringskostnaderna som höghastighetsjärnvägen innebär, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för Norrköpings kommuns Ostlänkenarbete.

– Höghastighetsbanor är en investering Sverige måste göra för att skapa fler jobb och bostäder, och för att lösa kompetensförsörjningen i viktiga tillväxtregioner, säger Linköpings kommunstyrelses ordförande Kristina Edlund (S).

 

Källor: www.linkoping.se, www.norrkoping.se