2014 blev ett framgångsrikt år för Sandbäckens med en ökad omsättning på närmare 40 procent till ca 425 Mkr och en fyrdubblad vinst jämfört med förra året. Expansionen fortsätter – nu etablerar sig Sandbäckens i Nyköping och räknar med att öppna upp på minst två orter till innan årets slut.

– Vi är mycket glada över att ha lyckats öka lönsamheten i den tillväxtfas vi nu befinner oss i. De i särklass viktigaste framgångsfaktorerna är våra dedikerade medarbetare i kombination med snabba beslutsvägar och en stark lokal förankring, säger Arne Rydberg, koncernchef.

Strategisk etablering i Nyköping 

Förra veckan stod det klart att Sandbäckens öppnar ytterligare en filial i Nyköping. Vd för Nyköpings-filialen är Thomas Mellberg, som senast kommer från Caverion. Inom ett år räknar man med att vara mellan 15 och 20 medarbetare i Nyköping.

– Vi finns sedan tidigare i Norrköping och Stockholm så Nyköping är en strategisk etablering som vi har stora förväntningar på, säger Arne.

Ny inköpschef
Ytterligare en satsning som företaget nyligen gjort är att stärka upp inköpsfunktionen, genom att anställa Magnus Gustafsson. Magnus kommer senast från Radiator.

Sandbäcken Utveckling AB med huvudkontor i Linköping är moderbolaget i företagsgruppen där Sandbäckens Rör i respektive stad ingår som egna bolag. I företagsgruppen ingår även WHW Sprinkler AB. Företaget är verksamt i Stockholmsregionen, Västra Götaland, Östergötland och Småland.

Källa: www.sandbackens-ror.se