Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs system, Remote Tower, har blivit valt av Luftfartsverket, LFV, till att installeras på Linköpings flygplats. Det blir den tredje flygplatsen i Sverige som installerar den banbrytande tekniken.

LFV har gett Saab i uppdrag att installera Remote Tower, en teknik för att utöva flygtrafikledning på distans, på Linköpings flygplats.

– Vi arbetar intensivt för att utveckla moderna system för flygplatser. Saabs Remote Tower kommer att öka kapaciteten och effektiviteten, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsenhet Traffic Management.

Linköping flygplats blir därmed den tredje flygplatsen i Sverige där LFV kommer att bedriva flygtrafikledning på distans. Remote Tower är framtaget genom ett utvecklingssamarbete mellan LFV och Saab. I oktober 2014 godkände Transportstyrelsen LFVs operativa koncept för fjärrstyrda torn.

– Med fjärrstyrda torn tar LFV flygtrafikledning till en ny nivå. Vi är bara i början av en ny era. LFV är den första leverantören av flygtrafiktjänst som har fått ett operativt godkännande, säger Olle Sundin, generaldirektör, LFV.

Saabs Remote Tower kommer att installeras på Linköpings flygplats under det fjärde kvartalet 2015. Arbetet genomförs av Saab i Göteborg och Växjö.

 

Källa: www.saabgroup.com