Vadstena Sparbank har stark vind i seglen. På Sparbanksstämman i Vadstena framgick att 2017 varit ett mycket framgångsrikt år. Resultatet på 34 miljoner kronor är det i särklass bästa i den lokala fristående sparbankens 179-åriga historia. En ännu större bedrift är att Vadstena Sparbank har de mest nöjda kunderna i landet – för andra året i rad.

Rekordresultat för banken med Sveriges mest nöjda kunder

– Jag är jättestolt över att vi har det bästa resultatet någonsin och samtidigt de mest nöjda kunderna (enligt Svenskt Kvalitetsindex oberoende undersökning). Kunderna uppskattar den personliga lokala service vi levererar, vilket leder till att fler kunder söker sig till oss. Det gäller såväl privatpersoner som företag och de kommer främst från storbankerna, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

 Vadstena Sparbank har under en rad år varit en av Sveriges mest framgångsrika banker och den stabila utvecklingen fortsätter. Ökningen av affärsvolymen med cirka 800 miljoner till 7,9 miljarder kronor är den näst största i sparbankens historia. Resultatet landar på 34 miljoner kronor, varav 14 miljoner är reavinst från försäljning av aktier för att möta nya regelkrav.

– Kombinationen av stark tillväxt, mycket gott kundbetyg och bra lönsamhet visar att vi är på rätt väg. Det är viktigt för banken att tjäna pengar för att kunna fortsätta utveckla verksamheten. Vi har utökat med två bankrådgivare för att öka servicenivån ytterligare ett snäpp. Vi effektiviserar kontinuerligt och drar nytta av nya smarta digitala lösningar, som kan underlätta för kunderna i vardagen.

Det starka resultatet ger stabilitet för banken och långsiktig trygghet för kunderna. Det ger också ekonomisk möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen i hela verksamhetsområdet.

– För oss på sparbanken är det självklart att ge tillbaka till närsamhället i form av aktiviteter och sponsring, för att det ska bli mer attraktivt att bo, leva och driva företag i Vadstena med omnejd. Vi tänker hålla fast vid att driva en bank som kunderna efterfrågar och har största möjliga nytta av, säger Mikael Engdahl.

 

2017 i siffror för Vadstena Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 7 procent till 2,2 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 9 procent till 1,9 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 11 procent till 7,9 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 34 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens eget kapital uppgår till 293 miljoner kronor.

Källa: www.vadstenasparbank.se