Kommunfullmäktige beslutade i måndags att väcka liv i det vilande fastighetsbolaget Butangia. Det är den stora stadsomvandlingen kring Norrköpings nya resecentrum och stadsdelen Södra Butängen som utgör kärnan i bolagets verksamhet.

När beslutet fattades om utbyggnaden av Ostlänken fann man på Norrköpings kommun övervägande skäl att aktivera det tidigare vilande fastighetsbolaget Butangia (dotterbolag till Rådhus AB) till ett renodlat fastighetsutvecklingsbolag.

Stadsdelen Södra Butängens kommande utveckling till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde i Norrköping är avgörande för att nå ytterligare positiva effekter för staden i samband med exploateringen av Ostlänken och det planerade nya resecentrumet. För att detta ska kunna förverkligas på ett bra sätt, fattar kommunfullmäktige nu beslutet att aktivera Butangia.

– Norrköping har påbörjat den mest spännande förändringen under de senaste 100 åren, och det här bolaget får en central roll, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Butangia har i sin nuvarande vilande form inga anställda. För sitt fortsatta uppdrag behöver Butangia bygga upp en organisation och anställa cirka fem personer samt rekrytera en verkställande direktör till bolaget.

Samtidigt kommer Norrköping Rådhus AB att överföra samtliga sina aktier i Etablering Norrköping AB till Butangia AB.

Butangia kommer att samverka med sitt dotterbolag Etablering Norrköping AB, för att exploateringen av Södra Butängen ska bli så gynnsam och effektiv som möjligt. Denna samverkan kommer främst att handla om att främja företagsetableringar och utvecklingen av näringslivet i kommunen.

Kommunfullmäktige fattade också beslutet att Butangia byter bolagsnamn till Norrköping Norra Staden Fastighetsutveckling AB. Etablering Norrköping AB föreslås samtidigt byta namn till Näringslivsfastigheter i Norrköping AB.

Källa: www.norrkoping.se