Helgen den 20-22 maj kommer Norrköpings kommun att ge sig ut på en turné. De kommer då att besöka några gallerior för att prata om stadens framtid.

Norrköping är en stad som växer och den fortsatta utvecklingen ser stark ut, inte minst med anledning av Ostlänken. Vilka konsekvenser får detta för Norrköping på sikt?

– Norrköpingsborna kommer påverkas mest när staden växer och utvecklas. Därför vill vi ut och träffa dem för att samla in idéer och synpunkter samt berätta om vad som kommer att ske, säger stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S). Vi vill inte sitta i rådhuset och vänta på att folk ska hitta oss utan ger oss nu ut i galleriorna för att bjuda in till samtal.

Några av de områden som kommunen vill lyfta på sin turné är Inre hamnen, Butängen och ett nytt resecentrum. I Inre hamnen ska cirka 2 000 nya bostäder byggas med bland annat stadskajer, restauranger, småbåtshamn, kanaler i området, parker och torg. Den första detaljplanen för området kommer att gå ut i sommar.

– Vi välkomnar alla som är nyfikna på Inre hamnen, nya resecentrum eller något annat att komma och träffa oss. Vi vill gärna berätta mer om allt spännande som händer i staden och ser fram emot många frågor, tips och idéer från Norrköpingsborna, säger stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

De gallerior som kommer att besökas är:

  • Mirum galleria, fredag den 20 maj klockan 12.00-16.00
  • Linden köpcentrum, lördag den 21 maj klockan 12.00-16.00
  • Ingelsta shopping, söndag den 22 maj klockan 12.00-16.00

Next:Norrköping är samlingsnamnet för de stadsutvecklingsprojekt som sker med anledning av Ostlänken, exempelvis Inre hamnen, nya resecentrum, Johannisborg och Butängen.

Källa: www.next.norrkoping.se.