Socialdemokraterna presenterade idag sin kandidat till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. På SKL:s valkongress den 24 mars tar 451 ombud ställning till vem som ska leda SKL.

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet majoritet i SKL under perioden 2015-2019.

Lena Micko som nominerats till ordförandekandidat är ledamot i SKL:s styrelse och arbetsutskott sedan lång tid tillbaka. Lena Micko är också kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Som 1:e vice ordförande har Socialdemokraterna nominerat Anders Henriksson. Han är också ledamot i SKL:s styrelse och arbetsutskott. Anders Henriksson är landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län.

Lena Micko är i dag kommunstyrelsens ordförande i Linköping, men övergår till heltidsjobbet som ny ordförande i SKL den 24 mars. Hon ser fram emot att driva en tydlig inriktning för förbättrad välfärd och tillskapande av fler jobb i Sveriges kommuner och landsting.

– Ett utmärkt val. Lena är en erfaren kommunpolitiker som har alla förutsättningar att lyckas i sitt nya uppdrag. Inte minst därför att hon, samtidigt som hon vet vad hon vill, förstår att samarbeta och jämka. Inte minst det fördjupade samarbetet mellan våra kommuner vidimerar detta. Sen är det självklart ingen nackdel att hon är från Östergötland, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

KÄLLA: http://www.socialdemokraterna.se/