Industrikompetens och Skill, med rötterna i Östergötland, blir nu en nationell aktör. Efter förtroende och önskemål från våra ägare tar vi steget och etablerar kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Malmö. Därmed kan vi erbjuda våra rekryterings- och bemanningstjänster på betydligt fler platser mot tidigare.

– Vi ser att flera av våra ägare och kunder vill använda oss som leverantör av kompetensförsörjningstjänster i en större omfattning och vi är stolta och glada över att bli valda till denna roll. För Industrikompetens del innebär detta ett ytterligare steg i vår ambition att lyssna på och följa våra ägar- och kundföretag, berättar Juri Pett, vVD på Industrikompetens.

Industrikompetens och Skill arbetar med kompetensförsörjning och kunderna finns främst inom industri och IT. Rekrytering, bemanning och omställning ingår i tjänsteutbudet, liksom kundunika och standardiserade undersökningar.

– Vi ser att vår förmåga att vara en samlande och koordinerande part samt ”det goda exemplet” inom kompetensförsörjning bidrar till att fler väljer oss för långsiktiga avtal, säger Peter Engberg, VD på Industrikompetens.

Källa: www.industrikompetens.se