Tellogruppen har sitt huvudkontor och kärnverksamhet i Hamra industriområde i Söderköping. Nuvarande ägarfamilj tog 1971 över dåvarande Söderköpings Accidenstryckeri, ett litet företag med anor från 1870-talet och som var en del av den tidigare nedlagda lokaltidningen Söderköpings-Posten. Accidenstryckeriet bytte namn till Tellotryck 1980.

Verksamheten bedrevs i hyrda lokaler fram till 1988 då den stora satsningen inleddes med uppförandet av en egen, specialanpassad fastighet på Hamra Industriområde.

2005 bildades Tellogruppen som resultat av en sammanslagning av Tellotryck, DigitalPrint, Johanson & Eklund och Samhall Grafiska. Ytterligare företagsförvärv har gjorts i Västervik. Så sent som 2008 övertog Tellogruppen Norrköpings Tidningars civiltryckeri.

Tryckerilokalerna på Hamra har redan byggts ut i flera omgångar. Företaget har i dag 20 anställda.