Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar Gripen E, nästa generations stridsflygplan. Jämfört med tidigare versioner av Gripen, så har Gripen E ett kraftigt förbättrat avioniksystem. Förmågan att bära fler vapen, att vara längre tid i luften och operera över ett större område, möjliggörs av en kraftfullare motor och ökat utrymme för bränsle. Gripen E har ett väl integrerat och utvecklat sensorsystem, bland annat AESA-radar (Active Electronically Scanned Array), Infra Red Search and Track (IRST), system för elektronisk krigföring (EW) och avancerad teknologi för datalänkar, som i kombination ger piloten och samverkande aktörer exakt den information som behövs vid varje givet tillfälle.

Vid en ceremoni, onsdagen den 18 maj 2016, med över 500 gäster, presenterades Gripen E för första gången. Deltog gjorde bland andra Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Sveriges flygvapenchef Mats Helgesson, Brasiliens flygvapenchef Nivaldo Luiz Rossato, samt från Saab; styrelseordförande Marcus Wallenberg, VD Håkan Buskhe samt chefen för affärsområdet Aeronautics, Ulf Nilsson.

– Länder har behov av moderna luftförsvar för att upprätthålla nationell suveränitet. Samtidigt måste kostnaden vara hanterbar i relation till andra samhällsinvesteringar. Därför har Saab utvecklat både design- och produktionsmetoder för att med Gripen E både öka den militära förmågan och pressa kostnaderna, säger Håkan Buskhe, Saabs VD och koncernchef.

Gripen E bygger på tidigare Gripenversioners framgångsrika design. Gripen är ett modernt stridsflygplan med en balanserad design, som motsvarar allt som krävs av ett stridsflygplan med förmåga att i luften byta roller mellan jakt, attack och spaning i framtida konfliktsituationer. 2019 börjar leveranserna av nästa generations Gripen till Sverige och Brasilien. Idag är Gripen en del av fem nationers luftförsvar; Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Dessutom har Brasilien beställt Gripen och Slovakien har valt stridsflygplanet i en upphandling som pågår. Till det ska nämnas att Gripen används i den brittiska testpilotskolan, Empire Test Pilot School (ETPS).

 

Källa: www.saabgroup.com