Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Linköpingsbolaget SweGaN. Bolaget har utvecklat en patenterad process för att producera halvledarmaterial, som kan få stor betydelse inom bland annat telekomområdet, där det kan ge betydligt energisnålare basstationer. I emissionen på totalt 6 miljoner kr deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att öka Swegans produktionskapacitet.

SweGaN säljer idag ett material, så kallade epiwafers belagda med galliumnitrid, som kunderna använder för att ta fram egna komponenter. Bolaget har utvecklar en unik process för detta som ger överlägsen prestanda, högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning än dagens metoder. Detta är av stort intresse inom såväl telekom som rymdindustrin, där behovet av ökad bandbredd och lägre energiåtgång är stort. Komponenter baserade på SweGaNs teknik kan reducera energiåtgången i en basstation med 20 – 30 procent, samtidigt som kapaciteten ökar 10 till 100 gånger.

– SweGaNs teknik med sina överlägsna prestanda är unik, säger Pär Carlshamre, Investment Manager på Almi Invest. Den ger ett disruptivt material som kan skapa komponenter som ingen har tänkt på tidigare.

SweGaNs teknik kan användas inom telekom, försvars- och rymdindustrin. Bolaget har redan betalande kunder bland forsknings- och utvecklingslabb hos komponenttillverkare och universitet. SweGaNs strategi är nu att utveckla sitt erbjudande från att enbart sälja sitt material till att även designa egna nya komponenter.

– Denna investering gör att vi kan ta nästa steg och förvärva en egen reaktor, vilket behövs för att producera vårt material, säger SweGaNs grundare och vd Olof Kordina. På så sätt kan vi skala upp vår affär och möta ett verkligt behov på marknaden.

Källa: www.almiinvest.se