Linköpings kommun investerar i ytterligare två Actibump installationer, de dynamiska farthindren som har utvecklats av Edeva. De dynamiska farthindren lämnar en plan väg för den som kör i rätt hastighet medan de ger en fysisk påminnelse till dem kör för fort.

Under hösten kommer de nya Actibump installeras i Linköping, den ena på Djurgårdsgatan och den andra på Västra vägen. Installationen på Djurgårdsgatan blir vid övergångsstället i korsningen med Väbelgatan, där det är en 40-sträcka med en daglig trafik på ungefär 13 500 fordon. Installationen på  Västra vägen där cirka 8000 fordon passerar dagligen och där det behövs en hastighetssäkning vid övergångsstället. Att sätta ett tredje trafikljus på sträckan är inte aktuellt. Trafikljus stoppar trafikflödet och har ingen bevisad trafiksäkerhetseffekt. Ett vanligt gupp går inte heller eftersom det är en prioriterad utrycknings väg.

 

Läs mer om Edeva och Actibump i senaste numret av Affärsstaden här

 

Foto: Peter Brinch