Lars-Göran Torpheimer är styrelseordförande i Torpheimergruppen och tror på en platt organisation, få beslutsfattare med eget mandat som kan ta snabba beslut. Detta kommer till gagn för kunden då den alltid känner sig komma till rätt person och får raka och tydliga besked.

Lars-Göran Torpheimer, Torpheimergruppen har av föreningen Företagarna utsetts till årets företagare i Linköping 2017. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ, företagsam och som är en inspirationskälla och förebild för andra företagare.

Utdrag ur motiveringen: ” Årets företagare har genom stort driv, entreprenörsanda, framtidstro, tillsammans med kreativitet och nyfikenhet byggt ett växande företag. Detta i en redan mogen bransch med hård konkurrens. Vinnaren påvisar även stor tillväxtpotential och där såväl affärsrelationer som arbetsklimat för dess medarbetare varit en viktig ingrediens för att skapa ett välmående företag”

Torpheimergruppen startade 2001 med blygsamma två anställda och en omsättning på 4,5 MSEK. Nu är Torpheimergruppen ett av de största, privatägda installationsbolagen i Sverige. Idag har företaget cirka 250 anställda med spetskompetens. Den externa omsättningen uppgick till 560 MSEK år 2015/16. Nu är det knappast möjligt att växa mer organiskt. Istället satsar man på företagsförvärv. Ofta är det några nyckelpersoner med spetskompetens som man söker. På detta vis blir man mer konkurrenskraftiga, får dessutom en ny fin kundportfölj på köpet och spridning geografiskt. Det handlar om att hitta företag som har samma filosofi som Torpheimer. Vidare måste man också ha en affärsmodell som skapar fortsatta incitament i det köpta bolaget. Då blir en övergång så skonsam som möjligt.
– Vi är självfinansierade och riktigt stora affärer kan därför inte genomföras. För att få loss pengar sålde vi den del av företaget som arbetar med sanering, Fastighetssystem. Detta för att Torpheimer i Linköping skulle kunna förvärva Lefab El & Fastighetsservice och Ställverksgrabbarna som bygger ställverk, säger Lars-Göran Torpheimer, styrelseordförande i Torpheimergruppen.

Styrkan i Torpheimergruppen är att man har många ben att stå på: entreprenad, el och elsäkerhet, fiber, VVS, automation, energi och logistik/förvaring. Man jobbar enligt en slogan: En kontakt – alla funktioner. De olika delarna i företaget samarbetar och hjälper varandra. Man arbetar under samma projektledare för att uppnå samordningseffekter. Det gör att man dessutom kan åta sig stora och komplexa uppdrag på till exempel 40 miljoner och som löper på under flera år.
– Vi vill hålla ihop och utveckla vår verksamhet inom teknikkompetens för att kunna erbjuda kunden helhetslösningar, att ha alla funktioner. Då passar till exempel ett saneringsföretag som hela tiden måste ha en vd som arbetar med hands on, inte in, säger Lars-Göran Torpheimer.

Hos Torpheimergruppen har man en verkställande koncernchef, Mikael Hansevi som är en verkställare och Lars-Göran som är visionären och entreprenören.  Hans uppdrag är att aktivt leta efter partners och bolag som man kan köpa.
– Vi måste ha ett kassaflöde som gör att vi överlever. Det är den absolut viktigaste funkt­ionen, säger Lars-Göran Torpheimer.

Partnering är en tjänst. Man jobbar med kunden på löpande räkning. Man sätter ihop en kalkyl för vad man tror kommer att gå åt för att nå det gränssnitt som kunden vill ha. Det kallas för riktpris. Går det över den förutbestämda summan, så får kunden betala 20 % av mellanskillnaden. Går det under den, så får kunden behålla 20 % av mellanskillnaden. Detta ger ett riktigt bra incitament för kunden. För att säkerställa att kommunikationen fungerar till kunden, har man möten. Där berättar man vad som har genomförts och som ska faktureras. Om kunden vill ha en ny funktion, så är det riktprishöjande. Om man gör fel och missar tidsplaner så får man inte betalt för detta.
– Man behöver egentligen bara två saker för driva att företag: En produkt som kunden vill ha och sköta sina affärer. Bra egenskaper är att våga ta risker och tycka om människor. Vi har varit duktiga på att rekrytera rätt personer med rätt kompetens, anser Lars-Göran Torpheimer. 

Torpheimerandan handlar om att få lagom bra vinst i verksamheten. Avdelningscheferna är kulturbärare för denna och äger möjligheterna att snabbt fatta egna beslut och köra på den linje som passar hon/han bäst. Det man får som chef är råd och stöd från den centrala staben. Det handlar helt enkelt om att göra cheferna starka i sig själva genom att delegera.
– Det vi saknar i organisationen för tillfället är en daglig ledare som kan gå runt och se vad som fattas i våra avdelningar och klappa folk på axeln, att få dem att må bra, säger Lars-Göran Torpheimer.

Utbildning. Torpheimer erbjuder sina anställda ett treårigt skräddarsytt utbildningspaket. Man har också en funktion för seniorer i branschen som fångas upp och kan tillföra organisationen kompetens.

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman