Ett fluster är ett bräde på bikupor där bin lyfter och landar. Numera är det också entrén till nya bostadsområdet Vallastaden. Sankt Kors multihus är unikt för sin helhet när det gäller hållbarhetsperspektiv – med bland annat 60 laddstationer för elbilar, fasad med solceller och biodling på taket.

Vallastaden är tänkt att vara en bilfri stadsdel i så stor utsträckning som möjligt. Men de boende som behöver bil, samt bilburna besökare, har nu fått en byggnad där fordon ska kunna lämnas och parkeras vid ankomsten.

Byggnadens namn är Flustret – eftersom den ligger vid entrén till bostadsområdet från väster.
– Bilarna stannar vid ingången av Vallastaden och ingången i en bikupa heter också fluster. Vid en namntävling kom två personer oberoende av varandra på det och det passar verkligen in här, säger Eva Ankarberg, chef för marknad och kommunikation på Sankt Kors.

Rent ur parkeringshusperspektiv finns det säkerligen liknande runtom i landet – men garanterat inte med samma kombination av smarta funktioner.
Det unika multihuset har totalt 315 parkeringsplatser, varav 60 är laddplatser för elbilar och samtliga övriga förberedda laddplatser.
– Det är ovanligt många laddplatser, liksom att det är en stor fördel att det är förberett för el på alla de andra parkeringsplatserna också, framhåller Eva.

Bottenvåningen har korttids– och gästparkering, medan de övriga tre våningarna har långtidsparkering för boende.
På nedre plan finns dessutom en biltvätt som ingår i parkeringsabonnemanget och en åter­vinningsstation.
– Meningen är att man i stället för att ta bilen till återvinningen ska kunna ta med återvinningen när man ändå ska ta bilen. De boende slipper att ta en extra sväng för att slänga sitt skräp. Det är ju väldigt bra ur hållbarhetssynvinkel, precis som att tvätta bilen i en tvätt i sitt parkeringshus i stället för att åka iväg extra. Varje bilresa man kan spara är en bra bilresa.

Något annat klimatsmart är den solcellsklädda fasaden – som beräknas generera 55 megawatt el per år, vilket motsvarar elva villors hushållsel. Den el som inte går åt till Flustrets egen användning levereras ut till det överliggande nätet.
– Det speciella är att solcellerna inte bara finns på taket, utan även är integrerade i fasaden. Skillnaden är att de på fasaden inte bara är svarta plattor – utan estetiskt fina glasskivor i olika färger.  De är fina till utseendet, samtidigt som de genererar energi.

Utöver att generera energi är fasaden belyst med fjärrstyrd RGB-belysning som är kopplad till Linköpings ljuskalender och skiftar färg efter säsong. Det kan även aktiveras interaktivt av boende och besökare.
– LED-belysningen som går att styra interaktivt är ju också något som sticker ut mycket och ger många möjligheter, menar Eva Ankarberg.

När den nya stadsdelen byggdes fanns chansen att tänka nytt och smart.
– När det gäller sopsug och transformatorstationer måste man ju annars bygga upp nya byggnader för dem i befintliga stadsmiljöer, men här kunde vi integrera dem från start och få dem att smälta in i miljön på ett helt annat sätt.

BikupaHögst upp i multihuset finns bikupor på en terrass på taket som ska hjälpa att pollinera de trädgårdar som finns i området. Drygt 70 000-80 0000 bin kan bo i en sådan.
– Det är Linköpings Biodlarförening som står för kuporna och förstärker den ekologiska profilen ytterligare.  Det är inte ovanligt att ha bikupor på taket i stadsmiljöer, men just vårt koncept att ha det på taket av ett parkeringshus är inget jag känner till finns någon annanstans i Sverige.

Frånsett en 15-minutersparkering är de enda parkeringsplatserna utomhus i området vikta för den bilpool som de boende automatiskt är medlemmar i de första fem åren.
– En vanlig bil står stilla runt 97 procent av tiden. Här har de boende möjlighet att dela på bilar som man enkelt bokar på nätet, berättar Eva.

Multihuset har tagits fram av det kommunägda bolaget Sankt Kors tillsammans med Tekniska Verken. Det har byggts av Peab och ska drivas av Dukaten.
– Vi pratar framför allt om en hållbar mobilitet, att man ska kunna resa och transportera sig hållbart. Jag är övertygad om att Flustret och hela Vallastaden kommer att inspirera och utveckla stadsbyggandet på många platser, säger Eva Ankarberg.

FAKTA OM FLUSTRET

  • 315 p-platser – 60 med laddplatser för elbilar. Samtliga är förberedda för laddplatser.
  • Transformatorstation och sopsug för området.
  • Miljörum där boende kan lämna sin återvinning.
  • Fasad med integrerade solceller.
  • Fjärrstyrd RGB-belysning av fasaden.
  • Biodling på taket.
  • Biltvätt.
  • Plats för cykelverkstad.

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski