Ja, i de allra flesta fall anser jag att så är fallet, dvs. att ett aktieägaravtal, eller kompanjonsavtal som det också kan kallas, ska upprättas. Ska man göra det själv? Nej, det ska man inte. Ska man ta en mall från nätet? Nej, det ska man inte. Eller ska man kanske ”låna” ett från ett annat bolag? Nej, det ska man faktiskt inte heller. Regionen är full med duktiga advokater och jurister så ta helt enkelt hjälp av någon av dessa. Jag anser att en viktig utgångspunkt i ert företagande är att ni måste tro på er affär så pass mycket att ni tycker det är värt att investera i ett aktieägaravtal.

Vi har aktiebolagslagen att förlita oss på vad gäller många av penseldragen men där framgår inte er avsikt med just ert bolag. Ofta tror också ägare att de är överens om målet, vilket många gånger inte är fallet. Ibland händer det att man har olika familjeförhållanden att ta hänsyn till och det kanske inte gjordes i det avtal man lånade från någon annan. Även om det avtalet var ett påkostat avtal från en advokat, så har den advokaten inte haft möjligheten att väga in din situation och ta tillvara din rätt.

Känner man sig ok med att övriga ägares arvingar kommer in i bolaget? Beaktar vi minderåriga barn så kan även någons före detta får möjlighet att påverka bolagets styrning. Här kan man välja och se det positivt likt en möjlighet till att i framtiden få in nya personer med nya värderingar eller så ser man med viss skepsis över detta då man faktiskt inte säkerställt kompetens och erfarenhet hos sina affärspartners arvingar. Jag skulle ändock hävda att en stor del företagare upplever alternativ två som mest troligt. Det man önskar är kontroll över vad som kan hända med bolaget. Det är det som aktieägaravtalet till viss del kan erbjuda, en kontroll som är förankrad i din och övriga ägares önskemål.

Hur ska man tänka om man har ett familjeföretag? Kan man inte hoppa över aktieägaravtalet i dessa sammanhang? Svaret på det är att det ligger i farans riktning att familj och pengar innebär tvist. Genom att reglera ägandet i förtid ser man till att minska slitaget inom släkten.

Vad ska ni då särskilt reglera i avtalet? Här kommer fem punkter att ta i beaktan;

Vad händer med bolaget om någon av kompanjonerna dör?
Hur ser du på att din kompanjon blir långvarigt sjuk? (hur ser ansvaret för driften av bolaget ut?)
Får man konkurrera med bolaget?
Får man sälja aktierna i bolaget till annan person? Kanske till en konkurrent utan kompanjonens vetskap?
Ska kompanjonens make/maka ha rätt till aktier vid en eventuell skilsmässa/dödsfall?

Listan kan och bör göras betydligt längre. Men att skriva ett kompanjonsavtal, det är att ta ansvar för sig själv, sitt bolag, sina anställda, sin kompanjon och sina arvsberättigade. Det handlar inte om att misstro sin kompanjon.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 10 – 2019

Elisabeth Wedenberg

Advokat, 
Maminza Advokatbyrå AB

Elisabeth Wedenberg

Tillbaka till krönikor