Här finns din framtid. Oavsett om du är sugen på att jobba eller studera. Mässan i Norrköping kommer att fokusera på företag som har rekryteringsbehov inom handel, hotell och restaurang. I Linköping kommer mässan att ha en bredare yrkesinriktning av företag som har rekryteringsbehov.

Här finns din framtid. Oavsett om du är sugen på att jobba eller studera. Mässan i Norrköping kommer att fokusera på företag som har rekryteringsbehov inom handel, hotell och restaurang. I Linköping kommer mässan att ha en bredare yrkesinriktning av företag som har rekryteringsbehov. I Linköping kommer vi även ha utbildningsanordnare som presenterar sina utbildningar.

Mer info