Vår östsvenska region står inför den enskilt största infrastrukturinvesteringen som har gjorts i modern tid – Ostlänken! Det ger oss stora möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. Då byggandet tar fart ökar också …

Vår östsvenska region står inför den enskilt största infrastrukturinvesteringen som har gjorts i modern tid – Ostlänken! Det ger oss stora möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. Då byggandet tar fart ökar också efterfrågan på arbetskraft för övriga utvecklingsprojekt i och runt städerna längs med Ostlänken – bland annat i form av vägar, handelsfastigheter och bostäder.

Mer info