Att utveckla unga konsulter och göra dem erfarna snabbare. Det är i korthet syftet med Combitech Talent Program (CTP), som är Combitechs koncept för att attrahera och utveckla nyutexaminerade talanger. Varför är programmet attraktivt för unga talanger? Vilka resultat har det gett för Combitech och för kunderna?

Att utveckla unga konsulter och göra dem erfarna snabbare. Det är i korthet syftet med Combitech Talent Program (CTP), som är Combitechs koncept för att attrahera och utveckla nyutexaminerade talanger. Varför är programmet attraktivt för unga talanger? Vilka resultat har det gett för Combitech och för kunderna? Och vad har det betytt för Combitechs arbetsgivarvarumärke?

Mer info