XLENT förvärvar Vitec Veriba och etablerar sig i Linköping