XLENT förstärker teamet i Linköping.
Bild: t.v. Mikael Wrang, t.h. Anders Lothigius.