Vinnovamiljoner till AI-forskning inom bildmedicin.
Claes Lundström