Hårda ytbeläggningar. Johanna Rosén. På bilden tillsammans med doktoranden Andrejs Petruhins. Foto:Anna Nilsen/LiU