Södertälje tar plats i nätverk för att stärka det lokala näringslivet kring Ostlänken