– Det räcker inte att tappa upp en stor stark, säger Johannes Soner som är en av krögarna bakom den nya vuxenutbildningen i servering och arbete i bar.