Från vänster: Göran Gunnarsson, Region Östergötland; Louise Ridderström, Östgötamat; Peter Borring, LRF Östergötland, landshövding Elisabeth Nilsson; Karin Jonsson, Norrköpings kommun; Michael Cornell, Region Östergötland; Jonas Källming, Länsstyrelsen Östergötland.