RUAG Space lyfter Galileos navigeringssystem till nya nivåer

Bild: ESA, förberedelser inför uppskjutningen den 25 juli