RODECO har levererat tre stora lekanläggningar till Kina