Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group