Till vänster Anneli Larsson som deltagit i juryarbetet för Styrelseakademien Östergötland som även är ledamot i Styrelseakademien Östergötland. Mariethe Larsson i mitten samt till höger Styrelseakademien Östergötlands ordförande Astrid Brissman