Från vänster: Peter Brauner, VD på Effektfabriken, Ida Lilja, VD på Idadesign och Johan Lindén, VD på Gaia.