Norrköping klättrar 100 placeringar
Med på bilden från höger: Martin Andreae, kommundirektör, Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Anna Amrén, chef bygg- och miljökontoret och Reidar Svedahl (L), kommunalråd