Norrköping är med i matchen om Northvolts anläggning storskalig batteriproduktion
Peter Carlsson, grundare av Northvolt