Från den 1 augusti i år är Malin och Niklas Hellsing nya ägare till Wreta Gestgifveri i Ålberga. Paret Hellsing har från år 2006 drivit Gryts Varv Hotell & Konferens i Gryt och sedan januari 2015 driver man även restaurang Köket Hellsing i Norrköping.