Lundbergs förstärker organisationen inom handel. Pernilla Tellberger ny marknadsområdeschef Handel