Lokalproducerad hållbarhet i Ebbepark
Illustration: Arrow Arkitekter