Lokal kulturprofil ska utveckla Musikhuvudstaden Norrköping