Linköpingsbolag tar täten på bredbandsmarknaden
Pierre Wallgren, tillträdande VD på We Consulting och Tor Borrhed, koncernchef och VD för Maintrac