You are currently viewing Linköpings universitet får ny profil

Linköpings universitet får ny profil

Konkurrensen om studenter och medarbetare hårdnar både nationellt och internationellt. För Linköpings universitet, som rekryterar 70 procent av sina studenter utanför Östergötland, är det nödvändigt att ha en tydlighet i kommunikationen för att synas och märkas. Som ett led i att behålla en stark position lanserar universitetet en ny grafisk profil lagom till sitt 40-årsjubileum.

– Vi måste använda oss av det starka varumärke som Linköpings universitet har i dag genom sin framgångsrika forskning och sin högt rankade utbildning. Men för att nå framgång måste vi göra det enhetligt och tillsammans, säger Helen Dannetun, rektor.

Den nya profilen gäller från och med den 20 maj. Allt byts dock inte samma dag. De digitala kanalerna får nytt utseende direkt, medan tryckt material, skyltar med mera kommer att fasas ut gradvis.

En förändring är att förkortningen LiU får större plats i kommunikationen, då den utgör basen för den nya logotypen.

– Under våra första 40 år har vårt visuella uttryck blivit alltmer spretigt och vi har lappat och lagat vår grafiska profil så mycket att vi helt enkelt var tvungna att lägga den åt sidan och tänka nytt, säger kommunikationsdirektör Mariethe Larsson. Vår förkortning LiU används i många sammanhang, av oss själva, studenter och press, så vi tog det som utgångspunkt för den nya profilen.

Det sigill som har varit logotyp sedan universitetet bildades 1975 blir kvar, men bara som en högtidlig symbol vid ceremoniella tillfällen. Det kommer till exempel att användas på examensbevis och diplom.

En annan nyhet är att begreppet Hälsouniversitet fasas ut till förmån för Medicinska fakulteten. Namnet Hälsouniversitetet har inte fått något starkare genomslag och det förvillar snarare då både Linköpings universitet och Universitetssjukhuset finns som parallella namn.

Källa: www.liu.se