Linköpings butikschefer vill satsa mer på digitalisering
Linköpings butikschefer vill satsa mer på digitalisering

Linköpings butikschefer vill satsa mer på digitalisering

Linköpings butikschefer vill satsa mer på digitalisering

Linköpings näringslivsbolag Nulink startade nätverket på initiativ från branschen. Deltagarna är ägare och anställda chefer för butiker av alla storlekar inom detaljhandeln. Inriktningen styrs av deltagarna.

– Vi utformar programmet efter deltagarnas önskemål och behov, säger Helena.

Under första året genomfördes sex nätverksträffar med föreläsare. Temat för de första fyra var ledarskapsutveckling. Andra ämnen har varit juridik, konsumentköplagen och trender inom handeln.

– Handeln har en betydelsefull roll i ett växande Linköping, för att göra staden mer attraktiv och skapa fler arbetstillfällen. Butikschefsnätverket är ur det perspektivet viktigt för hela kommunen, inte bara för handeln, säger Helena Balthammar, Borgmästare och ordförande i Nulinks styrelse.

Träffarna hålls i Handeln Hus som är mer än en inkubator där blivande butiksägare får chansen att prova sina affärsidéer. Det är också en källa till kunskap och inspiration för branschen, vilket butikschefsnätverket är ett exempel på.

Butikscheferna har även bestämt inriktningen för nätverket under våren 2017. Ett övergripande tema ska vara digitalisering, men sett ur ett vidare perspektiv än att starta e-handel.

– Det finns två tydliga trender. Å ena sidan vill vi konsumenter kunna beställa när det passar oss bäst, å andra sidan vill vi ha en upplevelse i butiken, säger Helena Thun.

Om detta ur olika perspektiv handlar våren 2017. Vad fortsättningen bjuder på, styrs av önskemål från nätverkets medlemmar.

Det finns plats för ytterligare några butikschefer. Intresserade kan vända sig till Helena Thun eller Malin Grahn på Nulink. Kontaktuppgifter finns på nulink.se.

Källa: www.nulink.se