Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation
Bild:Josef Erixon, Norrköpings kommun