Jakob Algulin blir digitaliseringsdirektör i Linköping. Foto: Linköpings kommun