Grant Thornton växer i Norrköping och flyttar in i Holmenhuset