Erik Åqvist, näringslivsstrateg på Linköpings kommun och pristagaren Emma Johansson. Foto: Karl-Göran Zahedi Fougstedt